Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display*

Det är möjligt att lagra positionen för elmanövrerat* säte, yttre backspeglar och head-up-display* i minnesknapparna.

Lagra två olika positioner för det elmanövrerade* sätet, de yttre backspeglarna och head-up-displayen* med hjälp av minnesknapparna. Knapparna sitter på insidan av antingen ena framdörren eller båda*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
  1. P5-Icon red circle 1Knapp M för lagring av inställning.
  2. P5-Icon red circle 2Minnesknapp.
  3. P5-Icon red circle 3Minnesknapp.

Lagra position

Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display till önskad position.
Tryck och håll in M-knappen. Ljusindikatorn i knappen lyser.
Tryck och håll in knapp 1 eller 2 inom tre sekunder.
När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.

Trycks inte någon av minnesknapparna in inom tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.

Sätet, backspeglarna eller head-up-displayen måste justeras igen innan det går att sätta ett nytt minne.

 OBS

De lagrade postionerna sparas i den aktiva profilen.
  1. * Tillval/tillbehör.