EX90

Modeloni makinën tuaj EX90

Zgjidhni opsionet më poshtë për ta personalizuar makinën tuaj, më pas rishikoni ofertat tona në internet dhe gjeni kushtet që ju përshtaten më mirë.

Zgjidhni opsionet më poshtë për ta personalizuar makinën tuaj, më pas rishikoni ofertat tona në internet dhe gjeni kushtet që ju përshtaten më mirë.

EX90
Shkoni në fillim

Niveli juaj

Ultra

Shijoni nivelin më të lartë të pajimit për komoditetin më të mirë, lidhjen e avancuar dhe stilin e jashtëzakonshëm skandinav.

Mohim LigjorImazhet dhe fotografitë në këtë faqe interneti janë vetëm për udhëzime të përgjithshme dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht specifikat ose veçoritë e sakta të modelit në fjalë. Ju lutemi konfirmoni specifikimet e sakta, veçoritë dhe disponueshmërinë me përfaqësinëtuaj lokale Volvo.
ServisiShërbimi dhe mirëmbajtja kryhen sipas programit të shërbimit të prodhuesit. Programi i shërbimit është i vlefshëm për 3 vitet e para ose 100.000 km (cilado që vjen e para) nga data e dorëzimit të automjetit të ri tek pronari i parë dhe përfshin një inspektim të sigurisë së automjetit. Programi i shërbimit përfshin zëvendësimin e filtrit të ajrit, zëvendësimin e vulës së gomave, pastrimin e xhamit të përparmë (sensorit), përditësimet e softuerit dhe konsumin e materialeve harxhuese si zëvendësimi i fshirëseve të fshirëseve një herë në vit, zëvendësimi i diskut të frenave dhe zëvendësimi i tastit të frenave në përputhje me kërkesat e përcaktuara. Makinat Volvo me programe speciale shërbimi për taksi, polici ose qëllime të tjera të veçanta nuk përfshihen në programin e shërbimit. Çdo kosto tjetër e materialeve harxhuese që nuk është renditur më sipër nuk përfshihet në programin e shërbimit. Për informacion më të detajuar mbi shërbimin dhe mirëmbajtjen sipas programit të shërbimit të prodhuesit, kontaktoni një tregtar të autorizuar Volvo në Shqipëri.
GaranciaGarancia e fabrikës së Volvo është e vlefshme për 3 vitet e para ose 100.000 km të drejtuar (cilado që vjen e para) nga data e dorëzimit. Garancia e fabrikës Volvo për baterinë e tensionit të lartë është e vlefshme për 8 vitet e para. Nëse ndonjë pjesë e automjetit duhet të riparohet ose zëvendësohet për shkak të një defekti në prodhim, çdo tregtar i autorizuar i Volvo do ta riparojë ose zëvendësojë atë pa pagesë. Periudha e garancisë fillon në ditën e dorëzimit të automjetit të ri tek pronari i parë dhe zgjat 3 vjet ose 100.000 km (cilado që të vijë e para). Garancia për baterinë e tensionit të lartë është 8 vjet ose 160.000 km (cilado që të vijë e para) dhe fillon në të njëjtën kohë me garancinë për makinën. Përfshin mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e komponentëve të kërkuar nga programi standard i mirëmbajtjes së prodhuesit për 3 vitet e para, deri në një kufi prej 100.000 km. Programi përfshin gjithashtu zëvendësimin e artikujve të konsumuar, si p.sh. fshirëset, jastëkët dhe disqet e frenave. Këto punime do të kryhen pa pagesë vetëm nga tregtarët e autorizuar të Volvo. Të dyja garancitë mbeten të vlefshme edhe nëse pronari ndryshon gjatë kësaj periudhe. Për informacion më të detajuar në lidhje me garancinë, kontaktoni një tregtar të autorizuar Volvo në Shqipëri.
Ndihmë gjatë rrugësNë rast problemi me Volvo-n tuaj, ne do t'ju ndihmojmë në vend dhe do të përpiqemi të rindizni automjetin tuaj. Nëse problemet nuk mund të zgjidhen në vend, ne do të organizojmë një tërheqje në qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të Volvo ose, nëse preferoni, në një punishte të zakonshme Volvo në një distancë prej 80 km. Kontaktoni shitësin tuaj më të afërt të autorizuar të Volvo për informacion më të detajuar të ndihmës.
Njoftim ligjorFotografitë dhe fotot në këtë faqe interneti janë vetëm për qëllime informative dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht specifikat ose karakteristikat e sakta të modelit të caktuar. Kontrolloni shitësin tuaj lokal të Volvo për specifikimet, veçoritë dhe disponueshmërinë e saktë.