EX30

7 qershor 2023

Lëvizni për më shumë

EX30

Me përmasa të vogla. Shumë e madhe nga rëndësia.

SUV-i ynë i ri plotësisht elektrik

Një imazh surrealist i një dore gjigante që zgjatet nga një qiell i turbullt drejt një Volvo EX30 e cila pluskon në ajër.

Data e zbulimit

7 qershor 2023

Regjistrohuni për të marrë përditësimet më të fundit për lajmet rreth EX30 dhe produkteve përkatëse.

Porositë do të ofrohen në tregje të zgjedhura nga data 7 qershor.