Siguria

Ne i jemi qasur sigurisë gjithmonë përmes kërkimit dhe kemi përdorur të dhëna për të shpjeguar vendimet tona. Që prej viteve 1970, ne kemi analizuar rreth 43,000 makina nga përplasje reale duke përfshirë mbi 72,000 pasagjerë.

Brenda një fabrike testimi të makinave Volvo Cars

Nisma E.V.A. – Automjete të barabarta për të gjithë

Kjo nismë synon të sigurojë që të gjithë të përfaqësohen – jo vetëm burrat, por edhe gratë dhe fëmijët – kur projektohet për sigurinë.

“Duke mbledhur të dhëna reale për një kohë të gjatë, ka qenë e mundur të identifikohet se çfarë lëndimesh lindin në përplasje të ndryshme për burra, gra, dhe fëmijë”

Dr. Lotta Jakobsson, drejtuese e lartë teknike në Qendrën e Sigurisë së Volvo Cars.

Veçori novatore që bëjnë të gjithë ndryshimin

Një skicë dixhitale të shasisë së një makine
Sistemi i Mbrojtjes nga Ndikimi Anësor (SIPS)

Një risi Volvo, SIPS (sistemi i mbrojtjes nga ndikimi anësor), mbështetet në një strukturë inteligjente për të rritur sigurinë e përgjithshme. Së bashku me airbagët për goditjet anësore, studimet tregojnë se SIPS mund të reduktojë lëndimet e rënda të kraharorit me më shumë se 50 për qind për të gjithë pasagjerët.

Një skicë dixhitale të shasisë së një makine
Mbrojtja e të çdo koke

Përveç SIPS, airbagu i perdes anësore me fryrje mund të reduktojë rrezikun e lëndimeve në kokë me përafërsisht 75 për qind në rastin e një përplasjeje me goditje anësore. Fryrja në 0,04 sekonda, ishte sistemi i parë i airbagëve që ofroi mbrojtje të përmirësuar si për pasagjerët e ndenjësve të parme ose të pasme.

Dy gra në një makinë duke shijuar një udhëtim

Shpëtimtari më efektiv në trafik

Që kur kemi prezantuar rripin e sigurisë më shumë se 60 vjet më parë, ai ka shpëtuar mbi një milion jetë. Në të gjitha llojet e përplasjeve, ai ofron mbrojtje të mirë për pasagjerët, pavarësisht nga madhësia, gjinia apo forma e trupit.

Paraqitja dixhitale e pikave që duken si një njeri me një tekst në plan të parë.

Ndarja e kërkimeve tona me botën

Ne besojmë se të gjithë kanë të drejtën të jenë të sigurt. Që prej vitit 2019, përmes nismës E.V.A., kemi ndarë mbi 40 vite kërkime mbi sigurinë. Janë të disponueshme për t'u shkarkuar për të gjithë.

Karakteristikat e sigurisë së Volvo Cars plotësojnë praktikat e sigurta të drejtimit dhe nuk kanë për qëllim të lejojnë ose inkurajojnë drejtimin e shpërqendruar, agresiv ose ndryshe
të pasigurt ose të paligjshëm. Në fund të fundit, shoferi është përgjegjës për funksionimin e sigurt të automjetit gjatë gjithë kohës. Veçoritë e përshkruara mund të jenë opsionale dhe
disponueshmëria mund të ndryshojë nga një shtet në një tjetër.