Privatësia juaj

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne përdorim "cookies" dhe teknologji të ngjashme gjurmimi (pikselë, etiketa, hapësirë lokale, etj..) për t'ju ofruar përvojën më të mirë në faqen tonë të internetit. Këto teknologji të cilave do ju referohemi bashkërisht si "cookies" në këtë njoftim, mund të lidhen dhe të mbledhin informacion për ju, preferencat tuaja ose pajisjen tuaj. Ky informacion zakonisht nuk ju identifikon ju në mënyrë të drejtpërdrejtë, por do të kontribuojë që ju të keni një eksperiencë më të personalizuar në internet të Volvo Cars, që i kualifikon "cookies", deri më tani si të përdoruara për të identifikuar përdoruesit, si të dhëna personale dhe për këtë arsye i nënshtrohen GDPR-së.

Ky njoftim informacioni është synuar që të lexohet së bashku me Rregulloren tonë për privatësinë e klientit për një përmbledhje më të detajuar në mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale.

Njoftimi i Informacionit për "cookie" – www.volvocars.com

Ky dokument përshkruan si Volvo Cars (siç përcaktohet më poshtë) përpunon të dhënat tuaja personale kur ju vizitoni faqet e internetit të volvocars.com.

1. Kush jemi ne

Volvo Car Corporation është një subjekt juridik suedez me numër regjistrimi të kompanisë 556074-3089 dhe adresë të regjistruar në Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden. Volvo Car Corporation dhe kompanitë e grupit të tij janë përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja personale ('ne', 'Volvo', 'jonë'). Ne jemi në kompani globale dhe ofrojmë produkte dhe shërbime në të gjithë botën. Këtu ju mund të gjeni më shumë informacion për subjektet e ndryshme që operojnë në secilin treg.

2. Cilat të dhëna personale përpunojmë dhe pse

Ne i përpunojmë të dhënat e mbledhura duke përdorur "cookies" për t'ju mundësuar ju përvojën më të mirë në internet të markës sonë, për t'ju identifikuar si vizitor i përsëritur në faqen tonë, për të analizuar sjelljen e vizorëve në faqet tona të internetit, për të rritur komunikimin dhe strukturën e faqes tonë, dhe për të ndërtuar një profil sipas interesave tuaja në mënyrë që të mund t'ju tregojmë reklamime të përshtatshme të produkteve dhe shërbimeve tona, si edhe në faqe të tjera në internet. Kur është e mundur, ne kombinojmë gjithashtu të dhënat e sjelljes tuaj online në internet me të dhënat personale që mund të na keni ofruar më parë.

Baza jonë ligjore për të ofruar një faqe interneti dhe shërbime të sigurta dhe funksionale që ju keni kërkuar me veprimet tuaja në faqen e internetit (p.sh. shportën e blerjeve), është në interesin tonë legjitim, sipas nenit. 6 (1) lit. f GDPR.

Ne mbështetemi në pëlqimin tuaj të dhënë, sipas nenit. 6 (1) lit. a GDPR, për aksesimin dhe ruajtjen e informacionit në pajisjen tuaj kur vizitoni faqen tonë të internetit, dhe përpunimi i mëvonshëm i atyre të dhënave që na lejon të analizojmë performancën dhe sjelljen e përdoruesve tanë, të personalizojmë shërbimet me përdoruesit dhe të ndërtojmë një profil të interesave tuaja dhe t'ju tregojmë reklamimet përkatëse. Juve ju kërkohet pëlqimi juaj nëpërmjet banerit të "cookie" pas hyrjes në faqen tonë të internetit.

3. Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja

Ju lutemi referojuni çdo përshkrimi të "cookie"-ve për periudhat specifike të ruajtjes së tyre.

Për informacionin tuaj, ne përdorim dy lloje "cookies": "cookies" të sesionit që janë të përkohshme dhe skadojnë pasi mbyllni shfletuesin ose në përfundim të sesionit tuaj, dhe "cookies" të vazhdueshme që mbreten në hard drive derisa ju ose shfletuesi juaj t'i fshini, në varësi të datës së skadimit të "cookie"-ve.

Për qëllime analizimi të dhënat që nuk grumbullohen ose anonimizohen menjëherë do të përpunohen maksimalisht për 2 vite.

Për më tepër, në disa raste përdoret ruajtja lokale. Pasi të dhënat e vendosura aty nuk skadojnë dhe do të jenë të disponueshme sa herë që hapni faqen tonë të internetit, mënyra e vetme për të pastruar ruajtjen lokale është duke pastruar manualisht hapësirën ruajtëse të shfletuesit (të njohur gjithashtu si pastrimi i memories së fshehtë).

4. Me kë i ndajmë ne të dhënat tuaj personale

Të dhënat tuaja personale u komunikohen dhe përpunohen nga filialet tona dhe nga partnerët e biznesit për qëllimet e mësipërme dhe siç thuhet në përshkrimin e "cookie"-ve. Ne i ndajmë gjithashtu të dhënat tuaja personale me përpunues, veçanërisht ofruesit e shërbimeve të IT-së, kontrata e të cilëve i ndalon të përdorin të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër përveç ofrimit të shërbimeve për ne në përputhje me çdo marrëveshje në fuqi për përpunimin e të dhënave. Të dhënat tuaja personale mund të transferohen në një vend jashtë Zonës Ekonomike Evropiane. Nëse po, ky transferim do të bazohet në klauzola standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni i BE-së. Përbërja e përgjithshme e klauzolave standarde kontraktuale të përdorura mund të gjendet në gjuhë të ndryshme në faqen kryesore të Komisionit të BE-së.

5. Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave që ne bëjmë

Meqenëse ne e respektojmë të drejtën tuaj për privatësi, ju mund të zgjidhni që të mos i lejoni disa lloje "cookies" që nuk janë domosdoshmërish të nevojshme për funksionimin e faqes tonë të internetit. Megjithatë bllokimi i disa kategorive mund të ndikojë në përvojën tuaj në faqen e internetit dhe shërbimet që ne mund të ofrojmë. Nëse dëshironi të menaxhoni cookie-t tuaja, mund të përdorni faqen tonë të Cilësimeve për "Cookies".

Ju lutemi mbani mend se nëse zgjidhni të çaktivizoni "cookies", disa seksione të faqeve tona mund të mos funksionojnë si duhet. Përndryshe, ju mund të menaxhoni "cookies" nëpërmjet cilësimeve të shfletuesit tuaj ose duke përdorur këto dy lidhje: Zgjidhjet tuaja të reklamave (Digital Advertising Alliance) ose Your Online Choices | EDAA . Në këtë rast zgjidhjet tuaja do të reflektohen në mënyrën se si do të përjetoni internetin, jo vetëm në volvocars.com. Për të hequr dorë nga gjurmimi nga Google Analytics në të gjitha faqet e internetit, vizitoni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Për sa i përket përpunimit për qëllime marketingu dhe reklamimi të kryera nën kontroll të përbashkët, Meta është pika kryesore e kontaktit për çështjet në lidhje me ushtrimin e të drejtave të subjektit për të dhënat .

Për më shumë informacion mbi të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale dhe si ti ushtroni ato, ju lutemi referojuni Rregullores për privatësinë e klientit

6. Si të na kontaktoni

Nëse keni pyetje të tjera në lidhje me çështjen e mbrojtjes së të dhënave personale, mund të na kontaktoni në të dhënat e mëposhtme të kontaktit:

Volvo Car Corporation
Adresa postare: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden
Adresa e postës elektronike: dataprotection@volvocars.com    

7. Ndryshime në Njoftimin tonë për Privatësinë

Ne kemi të drejtën, që sipas gjykimit tonë, të modifikojmë rregulloret e privatësisë dhe të përditësojmë dhe bëjmë ndryshime në këtë njoftim privatësie në çdo kohë. Për këtë arsye, ne ju inkurajojmë t'i referoheni vazhdimisht këtij njoftimi për privatësinë. Ky njoftim për privatësinë është aktiv që nga data që shfaqet në krye të këtij dokumenti. Ne do t'i trajtojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me njoftimin për privatësinë në fuqinë e të cilit janë mbledhur përveç rasteve kur kemi pëlqimin tuaj për t'i trajtuar në një tjetër mënyrë.