Seria 60

XC60 nga 40.801 EUR

Makina më e sigurt në botë

V60 nga 39.838 EUR

Projektuar për jetën

V60 Cross Country nga 45.877 EUR

Projektuar për aventura

S60 nga 40.249 EUR

Elegancë dinamike

Disclaimer: Konsumi mesatar i karburantit: 5,43 – 9,36 l/100 km. Emetimet e CO₂: 142 - 213 g/km. Shkalla e emetimit: EURO 6d-ISC-FCM. Emetimet e NOx: 0,0194 – 0,0417 g/km. Vlera e emetimit të grimcave për motorët me naftë: 0,00002 – 0,00072 g/km, numri i grimcave: 0E+11 – 1,72E+11. Dioksidi i karbonit (CO₂) është gazi më i rëndësishëm serrë që shkakton ngrohjen globale. Emetimet e substancave të dëmshme në trafik mund të kontribuojnë ndjeshëm në përkeqësimin e cilësisë së ajrit. Substancat e dëmshme kontribuojnë në nivele veçanërisht të tepërta të ozonit në nivel tokësor, PM10 dhe PM2.5 dhe oksideve të azotit. Viti i modelit është 2023. Oferta vlen për një numër të kufizuar automjetesh. Shënim: Ekziston mundësia e informacionit të pasaktë në këtë listë çmimesh për shkak të një gabimi ose ndryshimi në specifikimin e produktit që mund të ketë ndodhur që nga prodhimi ose publikimi. Kontaktoni shitësin tuaj të Volvo për informacionet më të fundit përpara se të porosisni. Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet, materialet, specifikimet dhe modelet në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Imazhet janë simbolike. Më shumë informacion në volvocars.al ose nga një partner i autorizuar i Volvo.