Versioni i artikullit 2022.234.0

Informacioni i biznesit

VCAG d.o.o. Podgorica

Emri i kompanisë: VCAG d.o.o. Podgorica

Adresa e zyrës qendrore të regjistruar: Ulica 4.Jula 113/7 81000 Podgorica, Montenegro

Emaili i kontaktit (Shërbimi ndaj klientit): customer-experience@vcag.net

Numri i regjistrimit: 03237656