Πλοήγηση* - επισκόπηση μενού

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στα μενού του συστήματος πλοήγησης.

Εμφανίζονται τρία από τα επίπεδα της δομής μενού. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα υπομενού, τα οποία σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται στη σχετική ενότητα.

Ανοίξτε το σύστημα του μενού πατώντας το OK/MENU στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης.
Repeat voice guidance
Φωνητική καθοδήγηση
Set destination
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Home
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Address
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Point of interest (POI)
By name
By category
Near the car
Along the route
Near the destination
Around point on map
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Stored location
Set single destination
Edit
Delete
Delete all
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Previous destination
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
Delete
Delete all
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Internet search
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Postcode
Country:
Postcode
Street:
Number:
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Latitude and longitude
Format:
Set single destination
Add as waypoint
Information
Save
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Select point on map
Set single destination
Add as waypoint
Save
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Travel guide
Start guidance
Details
Photos
Play audio
Pause audio
Προσδιορίστε έναν προορισμό
Itinerary
Itinerary
Start guidance
Add another waypoint
Clear itinerary
Δρομολόγιο
Route
Avoid
Reroute
Longer
Shorter
Delete
Διαδρομή
Alternative routes to destination
Διαδρομή
Route overview
Διαδρομή
Detailed route information
Next
Previous
Zoom in
Zoom out
Διαδρομή
Map of remaining route
Διαδρομή
Record route

ή

Stop recording
Διαδρομή
Traffic information
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
All traffic
Traffic on map
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
Cancel guidance

ή

Resume guidance
Δρομολόγιο
Settings
Route options
Route type
Reroute on request
Route proposals
Use carpool lane
Use express lane
Avoid area
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Επιλογές διαδρομής
Map options
Show full-screen map
Map type
Motorway information
Position information
Compass
POI symbols
Map colours
Stored location on map
Επιλογές χάρτη
Guidance options
Time of arrival format
Street names in voice guidance
Turn-by-turn navigation
Automatic read out of traffic
Audio fadeout
Voice guidance
Use simple voice guidance
Speed camera warning
Stored location notification
Travel POI notification
Guided tour notification
Επιλογές καθοδήγησης
System information
Πληροφορίες συστήματος
FAV key options

Αγαπημένα

Import/export stored locations
Εισαγωγή/εξαγωγή αποθηκευμένων θέσεων
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.