V60

Modeloni makinën tuaj V60

Modeli i zhdërvjellët dhe dinamik skandinav me superbagazh. Krijuar për t'ju lëvizur.

Modeli i zhdërvjellët dhe dinamik skandinav me superbagazh. Krijuar për t'ju lëvizur.

Shkoni në fillim
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/17/1/74000/R7D000/R181/TC06/_/TP04/_/_/GR04/T101/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=al&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Zgjidhni nivelin tuaj

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/17/1/74000/R7D000/R181/TC06/_/TP04/_/_/GR04/T101/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=al&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Niveli standard i pajimit për një ngarje të lidhur dhe të qëndrueshme.

Mohim LigjorImazhet dhe fotografitë në këtë faqe interneti janë vetëm për udhëzime të përgjithshme dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht specifikat ose veçoritë e sakta të modelit në fjalë. Ju lutemi konfirmoni specifikimet e sakta, veçoritë dhe disponueshmërinë me përfaqësinëtuaj lokale Volvo.