V60 Cross Country

Modeloni makinën tuaj V60 Cross Country

Modeli aventurier dhe dinamik skandinav me superbagazh. Krijuar për t'ju fuqizuar.

Modeli aventurier dhe dinamik skandinav me superbagazh. Krijuar për t'ju fuqizuar.

Shkoni në fillim
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=al&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Zgjidhni nivelin tuaj

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=al&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Niveli standard i pajimit për një ngarje të lidhur dhe të qëndrueshme.

Mohim LigjorImazhet dhe fotografitë në këtë faqe interneti janë vetëm për udhëzime të përgjithshme dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht specifikat ose veçoritë e sakta të modelit në fjalë. Ju lutemi konfirmoni specifikimet e sakta, veçoritë dhe disponueshmërinë me përfaqësinëtuaj lokale Volvo.