1983 - 1985

260

Новата стратегија за означување на моделите на автомобилите во 1983 година ни го донесоа 260 наместо 265. Иако моделот 264 беше прекинат во 1982 година и заменет со Volvo 760 GLE, Караваните со 5 врати останаа во производство уште уште неколку години. Нема направено големи промени на моделот. За повеќе информации ве молиме погледнете го моделот 265. "