EX30

Дизајнирајте го вашиот EX30

Изберете опции подолу за да го персонализирате вашиот автомобил, а потоа прегледајте ги нашите онлајн понуди и пронајдете ги условите што најмногу ви одговараат.

Изберете опции подолу за да го персонализирате вашиот автомобил, а потоа прегледајте ги нашите онлајн понуди и пронајдете ги условите што најмногу ви одговараат.

EX30
Лизгајте до почеток

Изберете ниво на опрема

Core

Стандардното ниво на опрема за поврзано и одржливо возење.

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.
Правно известувањеФотографиите на оваа веб-локација се само за информативни цели и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на моделот за кој станува збор. Проверете кај Вашиот овластен Volvo застапник за точни спецификации, карактеристики и достапност.
Влијание врз животната срединаВид на гориво: електрична енергија. Електричен домет (комбиниран): 442 km. Потрошувачка на електрична енергија (комбинирана): 20,8 kWh/100 km. Емисии на CO₂: 0 g/km. Наведените вредности на потрошувачката и емисиите на издувните гасови се измерени според процедурата за мерење WLTP. Дополнителната опрема може да ги промени важните параметри на возилото, како што се тежината, отпорот на тркалање и аеродинамиката, а покрај временските услови, сообраќајот и индивидуалниот стил на возење, тие влијаат на потрошувачката на гориво, потрошувачката на електрична енергија, емисијата на CO2 и карактеристиките на возењето. Потрошувачката на гориво, потрошувачката на електрична енергија и емисиите на CO2 не зависат само од ефикасното користење, туку се под влијание и на стилот на возење и други нетехнички фактори. Јаглерод диоксидот (CO2) е најважниот стакленички гас што предизвикува глобално затоплување. Емисиите на загадувачки материи во животната средина од сообраќајот значително придонесуваат за влошување на квалитетот на надворешниот воздух. Тие особено придонесуваат за прекумерно високи концентрации на озон на ниво на земја, честички PM10 и PM2.5 и азотни оксиди.
ГаранцијаФабричката гаранција на Volvo важи првите 3 години или 100.000 километри (што прво настапи) од датумот на испорака. Фабричката гаранција на Volvo за високонапонската батерија важи првите 8 години. Ако некој дел од возилото треба да се поправи или замени поради дефект во производството, секој овластен застапник на Volvo ќе го поправи или замени бесплатно. Гарантниот рок започнува од денот на испорака на новото возило на првиот сопственик и трае 3 години или 100.000 km (што прво настапи). Гаранцијата за високонапонскиот акумулатор е 8 години или 160.000 km (што прво настапи) и започнува истовремено со гаранцијата на автомобилот. Вклучува одржување и замена на компонентите што ги бара стандардната програма за одржување на производителот во првите 3 години, до границата од 100.000 km. Програмата вклучува и замена на истрошените предмети како што се бришачите, плочките и дисковите на сопирачките. Овие работни операции ќе ги врши бесплатно само овластен застапник на Volvo. Двете гаранции остануваат важечки и во случај кога ќе се смени сопственикот на возилото во овој период. За подетални информации за гаранцијата, контактирајте со овластен застапник на Volvo во Северна Македонија.
Помош на патВо случај на проблем со Вашето Volvo, ќе Ви помогнеме на лице место и ќе се обидеме повторно да го стартувате Вашето возило. Ако проблемите не можат да се решат на лице место, ќе организираме транспорт до најблискиот овластен сервис на Volvo, или, доколку сакате, до Volvo сервис на оддалеченост до 80 километри. Контактирајте со најблискиот овластен застапник на Volvo за сите подетални информации за помош.