XC40

Дизајнирајте го вашиот XC40

Инспиративно компактно скандинавско теренско возило. Дизајнирано за животот во град и надвор од него.

Инспиративно компактно скандинавско теренско возило. Дизајнирано за животот во град и надвор од него.

Лизгајте до почеток
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/536/exterior-v4/17/74000/R7C000/R157/FN01/TC06/_/_/TP02/_/_/GR01/T101/TJ01/NP02/TM03/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/_/_/FH01/_/_/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Изберете ниво на опрема

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/536/exterior-v4/17/74000/R7C000/R157/FN01/TC06/_/_/TP02/_/_/GR01/T101/TJ01/NP02/TM03/_/_/_/JB0A/T21E/LF01/_/_/FH01/_/_/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Стандардното ниво на опрема за поврзано и одржливо возење.

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.