Дизајнирајте го вашиот XC60

Динамично, префинето и паметно. Ова е скандинавско теренско возило од средна големина за поврзано доживување на сите патишта.

Динамично, префинето и паметно. Ова е скандинавско теренско возило од средна големина за поврзано доживување на сите патишта.

Лизгајте до почеток
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/246/exterior-v3/17/74000/R7D000/R13E/TC05/_/_/TP04/_/_/GR01/T102/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/_/VP09/_/FH02/T006/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7cdotcom-configurator-mk&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Изберете ниво на опрема

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/246/exterior-v3/17/74000/R7D000/R13E/TC05/_/_/TP04/_/_/GR01/T102/TJ03/NP02/TM02/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/_/VP09/_/FH02/T006/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7cdotcom-configurator-mk&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Стандардното ниво на опрема за поврзано и удобно возење.

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.