Правила за Social Media House

Коментари направеми од страна на заедницата не го одразуваат мислењето на Volvo Cars ниту пак Volvo Cars ја потврдува нивната вистинитост.

Во согласнот со Правилата и условите на платформата, Кодекс на индустриска пракса и нашата посветеност на Volvo Cars заедницата, ние секогаш го задржуваме правото да избришеме создржина со навредливи, вознемирувачки и социјално неодговорни коментари и содржини и да блокираме вознемурувачки корисници.

Поточно, не толерираме пораки од овој вид:

  • Содржини кои се навредливи, заканувачки, демнувачки и напаѓачки кон другите
  • Содржини кои се погрдни, навредливи, непростојни, вулгарни и прикажуваат насилство
  • Говор на омраза кон расна, етничка, релициозна, полова и политичка припадност
  • Содржина која е незаконска или има цел да измами
  • Поигрување или намерно нарушување на дискусијата
  • Повредување на било каков вид на право на интелектуална сопственост
  • Спамирање
  • Аплодирање на датотеки кои содржат вируси или програми кои можат да им наштетат на копјутерите на другите корисници
  • Комерцијална покана или покана за донации
  • Мамка за линкови (вградување на линкот во вашиот пост да се подготви сообраќај кон вашиот сајт)