V90 Cross Country

Дизајнирајте го вашиот V90 Cross Country

Способен скандинавски луксузен караван. Создаден за елегантни авантури.

Способен скандинавски луксузен караван. Создаден за елегантни авантури.

Лизгајте до почеток
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/236/exterior-v3/17/74000/RA0000/R165/TC05/_/_/_/TP02/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP09/_/FH02/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Изберете ниво на опрема

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/236/exterior-v3/17/74000/RA0000/R165/TC05/_/_/_/TP02/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP09/_/FH02/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Стандардното ниво на опрема за поврзано и одржливо возење.

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.