Дизајнирајте го вашиот XC40 Recharge

Дизајниран за поодржлив живот во градот и надвор од него.

XC40 Recharge
Лизгајте до почеток

Изберете ниво на опрема

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.