V60 Cross Country

Дизајнирајте го вашиот V60 Cross Country

Авантуристички и динамичен скандинавски караван. Создаден за да ви обезбеди моќност.

Авантуристички и динамичен скандинавски караван. Создаден за да ви обезбеди моќност.

Лизгајте до почеток
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Изберете ниво на опрема

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/227/exterior-v2/17/74000/R7D000/R13F/TC06/_/_/TP02/_/_/_/GR05/T102/TJ03/NP02/TM04/_/_/_/JB0A/T21A/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=mk&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Стандардното ниво на опрема за поврзано и одржливо возење.

Правно известувањеСликите и фотографиите на оваа веб-страница се само за општи информации и употреба и не мора да ги одразуваат точните спецификации или карактеристики на конкретниот модел. Ве молиме, потврдете ги точните спецификации, карактеристики и достапност кај вашиот локален Volvo дистрибутер.