Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

13 Αποτελέσματα

Κατάσταση φόρτισης στην οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης τόσο με εικόνα όσο και κείμενο. Οι πληροφορίες εμφανίζονται όσο η οθόνη του οδηγού βρίσκεται σε λειτουργία.

Πέδηση με ανάκτηση ισχύος*

Το αυτοκίνητο ανακτά την κινητική ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων.

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Το πορτάκι της υποδοχής φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ανοίγει χειροκίνητα.

Κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

Η υποδοχή φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης με μια λυχνία LED.

Καλώδιο φόρτισης

Το καλώδιο φόρτισης με τη μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης, που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης καθώς και την κατάσταση αφότου η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Επιτήρηση θερμοκρασίας καλωδίου φόρτισης

Προκειμένου η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου να φορτίζεται με ασφάλεια κάθε φορά, η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης και το φις διαθέτει ενσωματωμένες συσκευές παρακολούθησης για τη θερμοκρασία.

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Εκτός από το ρεζερβουάρ, όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη υβριδική μπαταρία, τύπου ιόντων λιθίου.

Έναρξη φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου φορτίζει με ένα καλώδιο φόρτισης που συνδέεται ανάμεσα στο αυτοκίνητο και μια πρίζα 230 V * (εναλλασσόμενου ρεύματος).Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται μαζί με το αυτοκίνητο ή ανταλλακτικό καλώδιο συνιστώμενο από τη Volvo.

Διακοπή φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και στη συνέχεια από την πρίζα 230 V* (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Ρεύμα φόρτισης

Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας καθώς και για τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Η φόρτιση πραγματοποιείται με ένα καλώδιο φόρτισης που συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και σε πρίζα 230 V * (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Σχεδιασμός και προγραμματισμός της φόρτισης του αυτοκινήτου με την εφαρμογή Volvo On Call*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Volvo On Call για να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε τη φόρτιση του αυτοκινήτου σας* .