Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

4 Αποτελέσματα

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Εμφάνιση κατάσταση πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με το σύστημα για την παρακολούθηση πίεσης ελαστικών, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.

Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν το σύστημα πίεσης ελαστικών ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση πολύ χαμηλής πίεσης ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να δράσει.

Βαθμονόμηση του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, πρέπει να καθοριστεί μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αντικαθιστώνται τα ελαστικά ή που αλλάζει η πίεση των ελαστικών.