Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

9 Αποτελέσματα

video

Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν δύο συσκευές Bluetooth® συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Ένα τηλέφωνο και μια συσκευή πολυμέσων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να μετακινείστε εναλλάξ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ακούτε streaming αρχεία ήχου. Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο του κινητού τηλεφώνου.

Πολυμέσα Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα streaming αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές με Bluetooth®, όπως κινητά τηλέφωνο και PDA.

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο*iPod®.

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αφαιρέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειράiPod®.

Σύνδεση και αποσύνδεση μια συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth® μετά από καταχώρηση και σύνδεση.

Αυτόματη σύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth® καταχωρηθούν στο αυτοκίνητο, η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία συνδέεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα.

Μετάβαση σε άλλη συσκευή Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε από μια συνδεδεμένη συσκευή με μια άλλη, εάν υπάρχουν αρκετές συσκευές συνδεδεμένες στο αυτοκίνητο. Η συσκευή πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο.